Lærerkurs om talenter
Onsdag 25. april holder Talentsenter i realfag, i samarbeid med Naturfagsenteret, lærerkurs i kartlegging av, og tilpasset opplæring for, elever med høyt læringspotensial.

Dette lærerkurset handler om de elevene som har spesielt stort læringspotensial og stor interesse for ett eller flere områder i MNT-fagene, sammenliknet med sine jevnaldrende. Disse elevene trenger tilpasning av sitt undervisningsprogram dersom de skal prestere i samsvar med sine evner. Uten dette står de i stor fare for å bli underytere.

Kurset har et anvendt fokus, med konkrete tips om hvordan man kan finne ut hvem disse barna er, hvilke behov den enkelte har og hvordan man kan tilby tilpasset opplæring i det inkluderende klasserommet med utgangspunkt i elevenes kunnskapsnivå og interesser.
Kurset er rettet mot alle som arbeider med barn i skole, PPT og BUP, og som er interessert i å få mer kunnskap om hvordan de møter og tilrettelegger for elever med stort læringspotensial. En handlingsplan på kommunenivå/skolenivå vil også bli diskutert.

Innhold

  • Definisjon og karakteristika
  • Kartlegging
  • Tilpasset opplæring med konkrete eksempler innenfor matematikk, naturfag og språk, samfunnsfag og teknologi.

Når og hvor

Når: Onsdag 25. april 09:00 – 15:00
Hvor: Nordnorsk vitensenter, Hansine Hansensveg 17, Tromsø
Kursholder: Professor Ella Idsøe, Naturfagsenteret
Målgruppe: MNT-lærere i grunnskolen
Påmeldingsfrist: Onsdag 4. april Vi tar fortsatt i mot påmelding

Kurset er gratis. Påmelding sendes til bestilling@nordnorsk.vitensenter.no snarest.

Andre ressurser

Film om elevgruppen med Ella Idsøe
Hva kjennetegner talenter - for lærere som skal vurdere elever til talentsenteret
Denne nettsiden som utskriftvennlig pdf

Se også våre andre sider om talenter

Talentsenteret søker nye talenter!
Hva er talentsenteret?
Utførlig informasjon om Talentsenteret for skoler og lærere

Talentsenter i realfag er en del av Nordnorsk vitensenter