Kronerullinga for planetariet fortsetter
Planetariesalen i Nordlysplanetariet trengte sårt en oppussing. Nordnorsk vitensenter oppgraderte salen med digital projeksjon i 2008, men stoler, gulv, lys og interiør var dessverre fra slutten av 80-tallet. Vi startet derfor ei kronerulling, for gjøre helt nødvendige oppgraderinger. Nye stoler og gulv er nå plass, til glede for alle besøkende! Vi trenger fortsatt flere bidrag for å finansiere disse oppgraderingene. Kjøp en stol - få en egen stjerne i trappegangen!

Nordnorsk vitensenter håper at institusjoner i regionen og lokalt næringsliv kan bli med på denne kronerullinga, slik at vi kan opprettholde og styrke kvaliteten på det tilbudet vi har.

Stiftelsen Nordnorsk vitensenter er et av 10 regionale vitensentre i Norge, og skal tilby utforskende aktiviteter og eksperimenter som vekker nysgjerrighet og kreativitet. Vi skal være en viktig aktør i realfagssatsinga med en klar nordområdeprofil og en tydelig regional rolle. Planetariet er et svært viktig verktøy i mye av det arbeidet vi gjør og står helt sentralt innenfor nordlysformidling og kunnskap om temaet vi kaller Himmelen over oss.

Vitensenteret fikk i 2017 en ny nordlysfilm, laget av Ole C Salomonsen, Extreme Auroras. Denne vises i Planetariet hver dag, og er tilgjengelig både på norsk, engelsk og tysk. Vi ønsker å fortsette å vise spektakulære all-dome filmer, live-presentasjoner av stjernehimmel og egenproduserte undervisningsprogram for barnehager, skoleelever, lokalbefolkninga og for tilreisende nordlysturister fra hele verden.

Planetariesalen har plass til 95 nye stoler. Hvis vi kan skaffe 10 000 per sete, vil dette være nok til å oppgradere alle stolene, samt gulv, maling og lys. Så langt har snart halvparten av stolene fått bidragsytere:

 • UiT - Norges Arktiske Universitet (15 stoler)
 • Troms fylkeskommune (3 stoler)
 • Utdanningsforbundet (3 stoler)
 • NITO (2 stoler)
 • Odd Berg Gruppen (2 stoler)
 • Akvaplan Niva (1 stol)
 • Bokstavhuset (1 stol)
 • Coop Nord (1 stol)
 • Forskerforbundet UiT (1 stol)
 • Kongsbakken VGS (1 stol)
 • LO (1 stol)
 • Multiconsult (1 stol)
 • NAROM (1 stol)
 • Norges Råfisklag (1 stol)
 • NorInnova (1 stol)
 • NTL UiT (1 stol)
 • ProffRent (1 stol)
 • Remiks (1 stol)
 • Tekna (1 stol)
 • Teknisk Bureau AS (1 stol)
 • Troms Kraft (1 stol)
 • Tromsdalen VGS (1 stol)
 • Tromsø Havn (1 stol)
 • Tromsø kommune (1 stol)

De som bidrar med minst 1 ny stol får ei egen "stjerne" i trappegangen på Planetariet! Her vil det komme tydelig frem, til heder og ære, hvem som har bidratt i denne dugnaden for Nordlysplanetariet. Hvis din organisasjon har anledning til å være med på å gjøre et løft for dette formålet, setter vi stor pris om dere tar kontakt med oss.