Kodetimen
Kodetimen er en skoletime med programmering, ferdig tilrettelagt for elever på alle klassetrinn. Læreren trenger ikke å ha erfaring med programmering. Det er gøy og motiverende, og elevene ser at de kan lære å mestre datamaskinen som et kreativt verktøy.

Kodetimen er en stor dugnad hvor vi hjelper til med å bringe Norge inn i det 21. århundre! I 2013 deltok ca. 10 000 norske elever. I 2014 fikk vi med nesten 25 000 elever, og på verdensbasis deltok over 110 millioner elever fra land fra alle kontinenter. I 2015 deltok over 50 000 elever, og i 2016 var over 111 000 elever med på kodetimen! Som du ser har vi en tendens til å doble antall år for år. Kan du hjelpe oss?

Mange elever har sine egne nettbrett og smarttelefoner – og likevel er det nesten ingen som lærer hvordan datamaskiner faktisk fungerer. Vi har aldri vært omgitt av så mange datamaskiner som nå, likevel undervises det mindre i programmering på grunnskolen nå enn for 20 år siden. Hvordan kan Norge da bli en foregangsnasjon i en digital verden?

Vi tilbyr er en samling nettbaserte oppskrifter som hvem som helst kan gjennomføre med en nettleser eller nettbrett. Eller uten datamaskin. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men det anbefales sterkt at læreren går gjennom opplegget selv i forkant. Vi tilbyr undervisningsopplegg rettet mot alle elever fra og med barnehagen og opp til og med videregående skole.

Påmelding

Meld på klassen din på: https://kidsakoder.no/kodetimen/