Kodekraft: Nytt gratis undervisningsprogram
Et nytt gratis undervisningsprogram med navnet Kodekraft skal sikre at elever fra Nord-Norge lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole. Programmet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr.

– Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering, sier Anne Bruvold, pedagogisk leder ved Nordnorsk vitensenter.

– Med Kodekraft tilbyr vi skolene i Nord-Norge en unik undervisningspakke som er spesielt utviklet med hensyn til læreplanene for 9. og 10. trinn, både med koding og energikilder som tematikk. Vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger fra skoler som har testet tilbudet og håper enda flere vil melde seg på, sier Bruvold.

Undervisningsprogrammet gjennomføres som en dobbelttime på skolen, etterfulgt av individuelle oppgaver på skolen eller hjemme. Sammen med en vitensenterformidler skal elevene programmere et spill hvor handlingen er tett knyttet til dagens energiutfordringer. Kodekraft er et nasjonalt undervisningsprogram utviklet av ti regionale vitensentre og Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. Hensikten er å skape grunnleggende programmeringsforståelse og realfagsglede blant tiendeklassinger, koblet til både eksisterende og ny læreplan.

Mer informasjon: