Klimaspillet
Klimaspillet
Klimaspillet handler om kloke og mindre kloke valg i hverdagen, og viser på en enkel måte hvordan vi kan redusere våre karbondioksidutslipp.

Klimaspillet består av fire stasjoner som er koblet sammen, som fokuserer på forbruk, transport, kjøtt og energiforbruk. Dersom du gjør de riktige valgene på disse fire stasjonene, fjerner du klimagasser fra atmosfæren.
En av de fire stasjonene handler om energiforbruk i en privathusholdning. Vi viser energibruk i form av CO2-ekvivalenter i et hjem med barn og elbil i garasjen. Energisparetiltak som varmepumpe, solceller og vindmølle er tilgjengelig.
Den neste stasjonen handler om kjøtt. Der skal du fjerne klimagasser fra promp og rap hos ulike husdyr, og få en ide om hvilke husdyr som fører til mest klimagassutslipp. Fisk er ikke tatt med her, ettersom det er et bedre alternativ enn alle husdyr.
Stasjon tre handler om transport. Ulike reisealternativer gir ulike klimagassutslipp, så hva velger du her og hva velger du til vanlig?
Den siste stasjonen handler om forbruk, der du kan kjøpe både stort og smått, som biler og papiraviser. Noen alternativer er bedre enn andre og levetida på det du kjøper kan gi store utslag på regnskapet ditt.