Havets karbonsyklus
Havets karbonsyklus
I debatten om global oppvarming og behovet for å redusere utslipp av karbondioksid (CO2), er det stor interesse for hvor mye av CO2-gassen havet kan ta opp.

Alger kan bruke uorganisk karbon som CO2 som en energikilde sammen med sollyset. CO2 omdannes via fotosyntesen til organisk materiale som sukker. Dette er energien alle dyr i havet lever av: fra store hvaler til fisk og små dyreplankton. Samtidig som algene gjør karbondioksid om til organisk materiale, har eksempelvis dyr en prosess som heter respirasjon. Der forbrenner de dette organiske materialet og utskiller CO2.

Det er en likevekt mellom mengden karbondioksid i lufta og i havet. Hvis alt det materialet som algene produserer forblir i de øvre vannmassene, og blir forbrukt og forbrent av andre i næringskjeden i vannlag som er i kontakt med atmosfæren, da blir vi ikke kvitt noe CO2. Men dersom CO2 synker ned og føres med de dype havstrømmene kan det havne der hvor det ikke har kontakt med atmosfæren i tusenvis av år. Dette betyr ikke at karbonet i dypet forsvinner, det bare sirkulerer med dyphavstrømmene, og de øvre vannlagene kan ta opp mer CO2 fra lufta i mellomtiden.

Det som lagres over lang tid er det som synker ned og begraves på havbunnen. Det er opphavet til den oljen og gassen som vi brenner nå.