Istid
Iskappens tykkelse ved istidsmaksimum
Under siste istid var klimaet i Europa helt annerledes enn i dag. Se hvordan isen vokste og krympet og hva det gjorde med landskapet og de som levde der.

Istid er er laget sammen med Institutt for geovitenskap og Senter for fremragende forskning på klima og miljø ved UiT, CAGE, og er basert på deres klimamodelleringer av siste istid fra 37 000 år siden frem til 8000 år siden.
Her kan du se hvordan det gigantiske isdekket som lå over Nord-Europa i forhistorisk tid vokste og krympet. Underveis blir du ledsaget av en standhaftig kompis, Lenny lemen, som reiser gjennom tusenvis av år med klimaendringer, og deler interessante fakta.

CAGE har laget en nettside som viser den samme simuleringen og tilhørende fakta. Der kan du også få supplerende data, og siden oppdateres med ny informasjon etterhvert som den blir tilgjengelig.