Vindstyrke
Vindstyrke
Vind er luft i horisontal bevegelse. Den karakteriseres ved vindretning og vindhastighet - for eksempel knop, meter per sekund, eller beaufort.

Vindens retning og styrke kan variere mye i løpet av kort tid. Skal vi si noe meningsfullt om vindforholdene, må vi bruke gjennomsnittsverdier. Gjennomsnittlig vindstyrke og -retning i løpet av 10 minutter benyttes når vind skal observeres.

Det samme gjelder når vindforholdene beskrives i et værvarsel. Når det i en værmelding varsles om liten kuling, betyr det at vinden vil variere omkring en gjennomsnittsverdi (12 m/s). Det vil forekomme vindkast betydelig sterkere enn denne verdien og perioder med roligere vindforhold.

Vindhastighet oppgis i meter per sekund (m/s) og retning i grader (180 er fra sør, 360 fra nord, 90 fra øst osv.). Tidligere ble vind målt, eller egentlig observert, i form av påvirkning på omgivelsene (bøyning av greiner, skumtopper på bølgetopper, rasering av skog osv.) og kodet i Beaufortskalaen. Det vi i dag kaller vindhastighet ble tidligere referert til som vindstyrke.

Beaufort Benevnelse m/s Knop
0 Stille 0,0-0,2 0-1
1 Flau vind 0,3-1,5 1-3
2 Svak vind 1,6-3,3 4-6
3 Lett bris 3,4-5,4 7-10
4 Laber bris 5,5-7,9 11-16
5 Frisk bris 8,0-10,7 17-21
6 Liten Kuling 10,8-13,8 22-27
7 Stiv kuling 13,9-17,1 28-33
8 Sterk kuling 17,2-20,7 34-40
9 Liten storm 20,8-24,4 41-47
10 Full storm 24,5-28,4 48-55
11 Sterk storm 28,5-32,6 56-63
12 Orkan 32,7+ 64+

Se også