Vekten av snø
Vekten av snø
Snømåking er noe alle som bor her i nord kjenner til. Vi vet kanskje også at det er lettere å måke nysnø på en kald dag, enn gammel snø når det er null grader. Denne aktiviteten viser hva snø, is og vann faktisk veier.

Vekten av ulike typer snø

  • Kald nysnø: 50 g/liter
  • Våt nysnø: 100 g/liter
  • Sprøhagl (hagl) 250-300 g/liter
  • Snøfonn 400 g/liter
  • Kramsnø 500 g/liter
  • Hard kram snø 600 g/liter
  • Sørpe 7-800 g/liter
  • Is 917 g/liter
  • Vann 1000 g/liter

Se også