Varmt eller kaldt
Nervecellene som fanger opp temperaturforandringer i huden kan kjenne om det blir forandringer i temperatur, det vil si om det blir varmere eller kaldere. Nervecellene kan ikke måle absolutt temperatur.

Derfor vil en hånd som går fra kaldt til romtemperatur, oppleve romtemperaturen som varmt, mens en hånd som går fra varmt til romtemperatur vil oppleve det samme som kaldt. Gjør en person disse to eksperimentene samtidig med begge hendene, vil hendene sende motsatte signaler til hjernen.

Se også