Varmekamera
Varmekamera
Det menneskelige øyet ser elektromagnetiske bølger i et bestemt spekter kalt “synlig lys”. Når vi ser en gjenstand er det reflekterte bølger i dette spekteret øyet vårt fanger og sender videre til hjernen. Men alle gjenstander vil også sende ut elektromagnetiske bølger med en frekvens som står i forhold til overflatetemperaturen. Disse bølgene ligger i et lavere spekter og kalles fjerninfrarødt.

Et varmekamera ser denne varmestrålingen og omformer dette til et bilde som kan vises på en skjerm. Fargene du ser representerer den temperaturen objektet har. Jo lysere farge jo varmere er objektet. Bildet du ser på skjermen er derfor en beskrivelse av hvor varm du er.

Menneskets kroppstemperatur er 37 °C, men er du så varm overalt? Kroppens kjernetemperatur er som vi alle har lært 37 grader, men mange deler av kroppen har en lavere temperatur. Hvordan ser det ut om du har briller på? Prøv å sammenligne fargen på huden din før og etter en runde på sparken.

Infrarød stråling er en type elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, derfor kalles det også elektromagnetiske bølger. Stråling ved ulike frekvenser (bølgelengder) har svært ulike fysiske (og praktiske) egenskaper.

Eksempler på elektromagnetisk stråling er:

  • radiobølger (bølgelengde over 1 m)
  • mikrobølger (1 mm – 1 000 mm)
  • infrarød stråling (700 nm – 1 mm)
  • synlig lys (400 nm – 700 nm)
  • ultrafiolett lys (bølgelengde 10 nm – 400 nm)
  • røntgenstråling (0,01 nm – 10 nm)
  • gammastråling (alt under 0,01 nm)

Se også