Vannets energi
Vannets energi
Når man bygger et vannkraftverk tilpasses det til både vannmengden og fallhøyden. For å få ut samme mengde energi kan man enten ha stor høyde og lite vann (som i de fleste fjellkraftverk i Norge), eller lav høyde med mye vann (som i mange elvekraftverk).

Vannkraftverket har to turbiner tilpasset henholdsvis stor og liten fallhøyde, og stor og liten vannmengde. Det har også et høyt plassert magasin på 10 liter og et lavt plassert magasin på 20 liter.

Klarer du å finne den optimale kombinasjonen? Data fra forsøkene dine kan leses på skjermen.

I vårt vannkraftverk er turbinene laget i skala 1:10 i forhold til hverandre. Francisturbinen (til høyre) skulle egentlig vært 10 ganger større i forhold til Peltonturbinen (til venstre).

Se også