Løft deg selv
Løft deg selv
Taljer er fascinerende innretninger. Når man løfter noe ved hjelp av en talje kjennes det lettere ut. Om en talje for eksempel har en utveksling på 1:4, vil 80 kg føles som det veier bare 20 kg når du løfter det.

Å bruke taljer har likevel en “kostnad”. Du bruker lengre tid på å løfte noe. I taljen med utveksling 1:4 bruker du fire ganger så lang tid på å løfte noe. Samlet energibruk på løftet noe blir derfor nesten det samme (man får i tillegg litt tap i tauverket på en talje).

Sett deg i stolen og forsøk å løfte deg selv ved å dra i tauet. Klarer du å løfte om det sitter en voksen i stolen? For hver runde et tau går gjennom en talje økes løftekapasiteten – det blir enklere å løfte. Hvor mye enklere blir det å løfte noe med denne taljen? Husk sikkerhetsbeltet.