Malstrøm
Malstrøm
En tidevannsstrøm oppstår på grunn av høydeforskjellen mellom flo og fjære. Tiltrekningen fra sola og månen fører til to høyvann og to lavvann i døgnet.

Tidevannet er en stor bølge som vandrer over havene, og der vannet presses gjennom trange sund oppstår det sterke strømmer. På grunn av bunnforholdene oppstår det sterke strømvirvler, malstrøm/vortex noen steder i tidevannsstrømmen.

Gjenstander som kommer inn i en malstrøm trekkes mot midten av vannvirvelen, og suges ned under vannflaten. Strømmene kan tidvis få svært høy fart og det kan da være farlig å prøve å krysse strømmen med båt.

Verdens sterkeste tidevannsstrøm er Saltstraumen i Bodø kommune. Den er tre kilometer lang og på det smaleste bare 150 meter bred, samt 31 meter dyp. Topphastigheten på strømmen er omtrent 22 knop (40 km/t). Fartøyer kan passere Saltstraumen i omtrent to timer etter flo og fjære. I løpet av omtrent seks timer presses 372 millioner kubikkmeter sjøvann gjennom denne trange passasjen. Høydeforskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være opptil en meter. I et forsøk på å jevne ut de to sidene, øker vannet sin hastighet og minner mest om et elvestryk, som renner begge veier.

En annen kjent tidevannsstrøm i Nord-Norge er Moskstraumen. Denne ligger mellom Lofotodden og øya Mosken. Strømmen er 4 km bred og 40-60 m dyp og skiller grunne Vestfjorden i sørøst og dype Norskehavet i nordvest. Det finnes ikke gode målinger på strømmens hastighet, men det kan være stor høydeforskjell mellom utsiden og innsiden av strømmen. Den er da ufarbar for mindre båter.

Se også