Stjernebilder
Stjernebilder
De sterkeste stjernene på himmelen danner mønstre som mennesker har laget bilder og historier til. For oss ser det ut som om stjernene ligger på en stor kuleformet flate, mens de egentlig ligger spredt utover i en tredimensjonal struktur. To stjerner som ligger nær hverandre sett fra jorden kan være langt fra hverandre i verdensrommet.

Hvor sterk en stjerne er, sett fra jorda, avhenger av to ting: hvor sterkt en stjerne lyser i seg selv og hvor langt unna den er. Den sterkeste stjerna sett fra jorden, er sola. Den er så nært at når den er oppe, ser vi ikke andre stjerner. Den stjerna som lyser sterkest når det er mørkt, er Sirius som er 8,6 lysår borte. Den nærmeste stjerna, Proxima Centauri, er 4,2 lysår unna. Den ser vi ikke uten å bruke teleskop.

Alle stjernene vi ser på stjernehimmelen beveger seg rundt sentrum av Melkeveien. Selv om hastigheten til stjernene kan virke stor i forhold til hva vi er vant til (Solsystemet beveger seg i en hastighet på 828 000 km/h i banen rundt Melkeveiens sentrum) er avstandene så store at det vil gå tusenvis av generasjoner før vi ser at stjernebildene har endret seg.