Speilskrift
Speilskrift
Speilskrift dannes ved å skrive i den retningen som er motsatt av den naturlige måten for et gitt språk, slik at resultatet er et speilbilde av normal skrift, dvs. det virker normalt når det reflekteres i et speil.

Speilskrift brukes noen ganger som en enkel form for kodeskrift. Den vanligste moderne bruken av speilskrift finner vi på forsiden av ambulanser, der ordet "AMBULANSE" ofte er skrevet i stor speilvendt skrift, slik at sjåføren i bilen foran ser ordet rettvendt i bakspeilet sitt.

For de aller fleste av oss er det vanskelig å skrive speilvendt når vi har lært oss å skrive. Barn kan oftere skrive speilvendt enn voksne, fordi de ikke har trent så lenge på å skrive. Venstrehendte kan også oftere enn høyrehendte skrive speilvendt, fordi de oftere har hjernens språksenter fordelt i begge hjernehalvdelene og ikke bare på den ene siden.

Se også