Solenergi
Solenergi
Lys inneholder energi. Et solcellepanel kan omdanne dette til strøm som igjen kan brukes av oss mennesker.

I denne installasjonen skal man samarbeide om å rette lyset mot solcellene på satellittene. Jo bedre man samarbeider jo raskere vil de fly rundt og rundt.

Sola er verdens energikilde nummer én. De aller fleste energikilder stammer enten direkte eller indirekte fra sola. Solenergi er en blanding av lys- og varmeenergi som vi kan utnytte på ulike måter, for eksempel har frukt, grønnsaker og fisk fra gammelt av blitt tørket i sola. I dag gir sola oss elektrisitet og varme gjennom solcellepanel og solfangerere.

En sentral utfordring er å utnytte solenergi enda mer effektivt. Hvordan kan vi omforme og lagre solenergi slik at den kan drive maskiner, varme bygninger eller lyse opp hus om kvelden?

Se også