Slangependel
Slangependel
Hastigheten en pendel svinger avgjøres av lengden på pendelen. Dess lenger den er, jo lenger tid vil den bruke på å svinge frem og tilbake. Slangependelen på Vitensenteret består av 10 pendler med forskjellig lengde.

Når alle pendlene i slangependelen starter å svinge på likt, vil de gå med forskjellig hastighet og man kan observere en rekke spennende egenskaper.

Løft forsiktig platen under kulene i det gule håndtaket. Alle kulene blir nå presset mot veggen. Slipp platen raskt ned igjen og observer at pendlene slanger og bukter seg. Ta tiden med en klokke. Hvor lang tid bruker de ulike pendlene? Når svinger de på likt igjen? Er det noen sammenheng?