Snøskred
Snøskred
Snøskred er rask massebevegelse av snø som beveger seg langs bakken og oppstår når tyngden av de øvre snølagene blir større enn bindekraften mellom de forskjellige snølagene.

Å avgjøre den kritiske vekta som må til for å utløse et snøskred er komplisert og involverer mange faktorer som terreng, snøtilstand og vær. Denne aktiviteten viser derfor bare en liten del av årsaken til snøskred.

Terreng

De fleste snøskredene oppstår i skråninger med en vinkel mellom 35 og 45, og størst fare er det i skråninger på 38 grader. I brattere skråninger vil det ikke samle seg opp nok snø, og i slakere skråninger er det liten sannsynlighet for at snøen skal begynne å rase.

Snø

Strukturen i et snølag er med på å avgjøre faren for snøskred. For å få snøskred må en ha et svakt snølag under et annet snølag. Dessverre er forholdet mellom egenskapene til snølagene (styrke, kornstørrelse, korntype, temperatur) og snøskredfare komplisert og noe en ikke helt forstår ennå.

Vær

Vær avgjør hvordan snølagene utvikler seg. De viktigste faktorene er solinnstråling, strålingsavkjøling, temperaturgradienter i snøen og mengder og type snø. De fleste snøskred oppstår under og like etter uvær.

Se også