Reaksjonsevnen
Reaksjonsevnen
På denne installasjonen får du testet reaksjonsevnen din. Reaksjonsevne er evnen til å oppfatte og tolke signaler på en riktig og hurtig måte.

Mentalt sett kan reaksjon bety hvor raskt en reagerer for eksempel å ta imot en ball som kastes mot deg eller på startskuddet i et kappløp. Evnen til å reagere varierer fra person til person og evnen svekkes med alderen. Det er to typer reaksjonsevne, evnen til å reagere på det du ser eller reagere på det du hører. Det er mulig å trene reaksjonsevnen, og dette er en av evnene du kan trene med å spille dataspill!

Vi måler reaksjonsevnen som: responstid = reaksjonstid + bevegelsestid.

Se også