Kroppens puslespill
Kroppens puslespill
Et organ er en kroppdel som har en spesiell funksjon. Man skiller mellom ytre organer og indre organer. Eksempelvis er hud, lemmer, ører, nese m.m. ytre organer, mens hjerte, blodårer, lever,nyrer osv. er indre organer, altså organer som er dekket av kroppens ytre lag (huden).

Kroppen er bygd opp av flere organsystemer. De forskjellige organene og systemene er nødvendige for at kroppen skal fungere.

  • Fordøyelsessystemet – spalter molekyler og tar opp næring, se installasjonen Fordøyelsen.
  • Kjønnsorganene – produserer kjønnsceller som kan bli til avkom.
  • Lymfesystemet – er kroppens renseanlegg.
  • Muskelsystemet – regulerer bevegelsene.
  • Nervesystemet – formidler signaler ut i kroppen.
  • Nyresystemet – er kroppens vannlatnigssystem.
  • Sirkulasjonssystemet – transporterer blod.
  • Skjelettet – er kroppens «stativ», se installasjonen Leddene.
  • Respirasjonssystemet – skaffer oksygen og skiller ut karbondioksid.

Om du vil lære mer om kroppen, sjekk også ut de andre anatomi-installasjonene våre. Besøk gjerne også utstillingen imPuls og Det røde rommet på Det helsemedisinske fakultet på UiT.

Se også