Plasma
Plasma
Plasma er en gassaktig sky av frie elektrisk ladede partikler som elektroner og frie elektrisk ladede atomkjerner. Plasma kan påvirkes av magnetfelt og elektrisk felt.

Når du trykker på den gule knappen på installasjonen starter en strøm av plasma i form av frie elektroner i glassrøret. Når plasmaet kolliderer med den tynne gassen i røret, lyser gassen.

Magnetfeltet fra magneten får plasmastrømmen til å forandre retning. Nordlys lages på samme måte som lyset i plasmarøret: plasma strømmer ut fra sola og kalles solvind. Når solvinden nærmer seg jorda følger den jordas magnetfelt ned mot polområdene og former en oval. Når plasmaet kolliderer med jordas atmosfære ser vi nordlys.

Mer om plasma

Plasma kalles den fjerde aggregat tilstanden. Aggregattilstander er ulike tilstander eller faser vi finner stoff i og tilstanden påvirkes av temperatur og trykk. Vann (H2O) kan vi for eksempel finne som:

  • Fast stoff (is)
  • Væske (flytende vann)
  • Gass (vanndamp)

Vi får flytende vann ved å smelte is og vanndamp med å koke vann. At trykket spiller en rolle ser vi når vi bruker trykkoker for at vannet skal få høyere temperatur før det koker, og at når man er på (veldig) høye fjell kan ha problemer med å koke egg fordi vannet koker ved for lav temperatur.

Vann finner vi ikke som plasma. Fortsetter oppvarmingen av vanndamp vil atomene i molekylet bli revet fra hverandre slik at vi ikke lengre har vann, men en sky av (varmt) hydrogen og oksygen. Fortsetter oppvarmingen mister hydrogenet elektronet og oksygenet mister ett eller flere elektroner slik at skyen består av elektroner, protoner (hydrogekjerner) og oksygen ioner. Da har vi en plasmasky.

Eksempler på plasma

Her nede på jorden er det lett å tro at plasma er sjeldent. Men rundt 99% av stoffet i verdensrommet er plasma, her er noen eksempler:

  • Når lysstoffrør og rørformede sparepærer lyser, er det plasma i dem
  • Plasmaskjermer har små rør med plasma
  • Lyn er plasma
  • Ionosfæren, den ytterste delen av jordas atmosfære, er plasma
  • Stjernene, også sola, er enorme glødende plasma kuler
  • Solvinden (og stjernevind) er plasma

Og mellom stjernene finner vi nesten bare plasma. Skyer av støv kan også være plasma dersom støvet er elektrisk ladet. Bare planeter, asteroider, kometer og andre “klumper” av stoff, er ikke plasma.

Se også