Nordlysovalen
Nordlysovalen
Hvor kan vi se nordlys? Nordlyset ligger som en oval rundt hver av de magnetiske polene og viser hvor du må være for å se nordlyset.

Solvinden består av plasma som strømmer ut fra sola. Når solvinden treffer jordas magnetfelt, bøyes det av og følger magnetfeltet mot polene. Noe strømmer rett ned på dagsiden mens noe fanges opp i magnetosfærens hale og strømmer tilbake mot jorda fra nattsiden.

Tilsammen danner disse to strømmene to ovaler, en rundt den magnetiske polen i nord og den andre i sør. Hvis vi skal se nordlys må vi være under eller i nærheten av nordlysovalen.

Hvor nordlysovalen er, avhenger av tid på døgnet og størrelsen på ovalen. Størrelsen på ovalen bestemmes av solvinden og solas aktivitet og hvordan jorda og solas magnetfelt virker sammen.

Se også

Det er vanskelig å varsle nordlys lang tid i forveien, men et par dager framover, er det mulig å si noe om. Her er noen nordlysvarsellinker: