Nordlysheisen
Nordlysheisen
Nordlysheisen tar oss gjennom de ulike lagene av jordens atmosfære og de ulike fenomenene vi kan se der.

Jordens atmosfære er et lag av gasser som omgir planeten og som holdes på plass av gravitasjonskreftene. Den består av nitrogen (78,1 %) og oksygen (20,9 %), med mindre mengder argon (0,9 %), karbondioksid (0,038 %), vanndamp, og andre gasser.

Atmosfæren kan deles inn i lag etter hvordan temperaturen endrer seg. Den mest brukte inndelingen er:

  • Troposfæren
  • Stratosfæren
  • Mesosfæren
  • Termosfæren
  • Eksosfæren

På reisen gjennom de ulike lagene av jordens atmosfære, vil du i tillegg til fenomenene som finnes der, se hvordan temperatur, trykk og sammensetning endres.

Atmosfæren beskytter livet på Jorden ved å absorbere den ultrafiolette strålingen og å regulere temperaturforskjellen mellom dag og natt. Atmosfæren på sin side blir beskyttet av magnetosfæren.

Atmosfærens trykk er et direkte resultat av vekten av luften over oss. Det vil si at det atmosfæriske trykket varierer med posisjon og tid, fordi mengden (og vekten) av lufta over jorda også gjør det. 5 km over havoverflata er det atmosfæriske trykket halvparten av trykket ved havoverflata. Dette betyr også at omtrent halvparten av atmosfæren befinner seg i de nederste 5 km.