Newtonvugge
Newtonvugge
Energi kan verken oppstå eller forsvinne. Bare skifte form. I ei newtonvugge overføres bevegelsesenergien fra en eller flere kuler i fart til et likt antall andre kuler igjennom en serie med kuler som tilsynelatende ikke flytter på seg i det hele tatt. Noe av energien forsvinner likevel, og etter hvert vil kulene stoppe opp. Visste du at all denne energien går over til varme?

Vitensenterets newtonvugge er antagelig den største i Norge med stålkuler. Her gir 7 glassharde kulelagerkuler på 10 cm deg muligheten til å utføre en rekke spennende eksperimenter: Hvor langt spretter kulen på den andre siden opp? Hva skjer om du slipper to kuler på ene siden en kule på andre siden samtidig?