Jordas magnetfelt
Jordas magnetfelt
Jordas magnetfelt likner på magnetfeltet rundt en stavmagnet. Rundt de magnetiske polene står feltet rett opp mens det ligger horisontalt midt mellom polene. Dette kan du se hvis du plasserer de små metallpinnene rundt om på kula på denne installasjonen.

Jordas magnetfelt er med på å bestemme hvor på jorda vi kan se nordlys. Samtidig forstyrrer plasmastrømmen som gjør at det blir nordlys magnetfeltet på jorda.

Rundt om i Norge og resten av Jorda finnes magnetometre som brukes til å måle jordas magnetfelt. Når det er mye nordlys vises det på magnetometermålingene der nordlyset er.

Ikke helt som en stavmagnet

Jorda er ikke en permanent magnet som en stavmagnet er, selv om magnetfeltet likner. Jordas magnetfelt lages av strømmer i den varme metallkjerna i sentrum av jorda. Disse strømmene endres over tiden, noe som gjør at magnetfeltet også endrer seg. De magnetiske polene flytter litt på seg, og noen ganger skifter magnetfeltet retning.

Jordas magnetfelt beskytter oss mot solvinden og solas magnetfelt beskytter oss mot kosmisk partikkelstråling.

Se også