Den magiske sfæren
Den magiske sfæren kan vise animert informasjon om jorda. Bruk berøringsskjermen til å velge det du vil lære mer om.

Jordas vær og klima

Jordas vær og klima bestemmes av mange ulike faktorer, som jordas bane rundt sola, solflekkaktiviteten, jordas hellingsvinkel, fordelingen av land og hav (platetektonikk), vulkanutbrudd, meteorittnedslag og menneskelig aktivitet. På den magiske sfæren kan du studere mange ulike klimarelaterte problemstillinger, i fortid, nåtid og mulige fremtidsscenarier.

Se også