Kroppen lag for lag
Kroppen lag for lag
Denne installasjonen viser fire av kroppens organsystemer, nemlig muskelsystemet, sirkulasjonssystemet, nervesystemet og skjelettsystemet. Still deg på fotavtrykket og vent til kroppen på skjermen er kalibrert til din høyde. Ved å løfte armen til ikonene over kroppen kan du bytte mellom de ulike systemene og se på forskjellen mellom mann og kvinne.

Musklene

Musklene kan deles inn i tre typer, og på denne installasjonen kan du studere en av dem, nemlig skjelettmusklene. Skjelettmuskulatur, eller tverrstripet muskulatur er en fellesbetegnelse for de musklene som er festet til skjelettet. Det er disse musklene som gjør at vi kan bevege oss. Musklene kan utføre dette arbeidet fordi de består av vev som kan trekke seg sammen (kontrahere). Sammentrekningsevnen skyldes at hver muskelcelle er utstyrt med spesielle proteiner. Proteinene aktin og myosin har en sentral rolle i muskelkontraksjonen. Muskelceller trekker seg sammen først og fremst ved at de mottar et signal fra en nerveimpuls. De to andre muskeltypene er glatt muskelatur (i indre organer som tarmen) og hjertemuskelatur. Lær mer om hjertemuskelatur på Hjerteraten og om glatt muskelatur på Fordøyelsen.

Nervesystemet

Nervesystemet vårt består av hjernen, ryggmargen og nervebanene som går ut i resten av kroppen. Hjernen og ryggmargen kalles sentralnervesystemet og nervene som går ut i kroppen kalles det perifere nervesystemet. Det perifere nervesystemet kan deles inn i det somatiske nervesystemet (styrer bevegelsene våre og registrerer ytre stimuli) og det autonome nervesystemet (styrer prosessene i de indre organer).

Sirkulasjonssystemet

Sirkulasjonssystemet består av blod, blodårer og hjertet. Det er funksjonelt og anatomisk tett forbundet med åndedrettssystemet. Hjertet er en hul muskel som pumper blod (og tihører derfor også muskelsystemet). Blodåresystemet består av arterier, vener og kapillarer. Arterier er blodårer som frakter blod ut fra hjertet. Vener er blodårer som frakter blodet tilbake til hjertet. Kapillarene er de minste blodårene og utgjør overgangen mellom arterier og vener. Utvekslinga av oksygen og næring til vevet og avfallsstoffer og karbondioksid til blodet foregår i kapillærene. Blodets kretsløp kan grovt deles i to: lungekretsløpet og systemkretsløpet. Lær mer om hjertet på installasjonen Hjerteraten.

Skjelettsystemet

Skjelettsystemet er en fellesbetegnelse på alle knoklene som utgjør «reisverket» i kroppen. Skjelettet har mange oppgaver, blant annet å bære kroppen sammen med muskulatur og sener. Det beskytter bløte, lett sårbare indre organer. Kraniet beskytter hjernen, og ryggraden beskytter ryggmargen. Ribbeina beskytter lungene, hjertet og noen andre viktige organer. Det fungerer også som kroppens kalklager. Du kan lære mer om skjelettet på installasjonen Leddene.