Klatreveggen
Klatreveggen
Den digitale klatreveggen vår er en klatrevegg, men også noe mer. Du kan spille seks ulike spill, som utfordrer ulike ferdigheter.

Du får trent på reaksjonsevne, koordinasjon, hukommelse, smidighet – alene eller sammen med andre. Du får muntlige instruksjoner på norsk eller engelsk, og kan velge blant tre vanskelighetsgrader. En oversikt over spillene finner du under.

Samle grep

Dette er et reaksjonsspill. Her er målet å slukke så mange grep som mulig i løpet av et minutt. Spillet passer for en eller flere spillere, i form av samarbeid eller konkurranse.

Eggerøre

Dette er et reaksjonsspill. Her representerer lysende grep egg som faller, og målet er å hindre dem i å falle i bakken. Ved å berøre lysende grep fanger du dem i fallet. Om tre egg faller i bakken er spillet over. Spillet passer for to eller flere spillere.

Pong

Dette er det gamle dataspillet som simulerer bordtennis. To spillere står på hver sin side og lager bordtennisracket med å holde på to grep. Linjen mellom grepene utgjør racket-flaten. Jo mindre denne linjen er, jo hurtigere vil ballen bevege seg når den spretter tilbake. ”Ballen” er et lysende grep som forflytter seg fra den ene til den andre siden av klatreveggen. To spillere.

Hermegåsa

Denne utfordringen passer for en eller to spillere. Først klatres en fritt valgt løype med varighet på inntil et minutt. Deretter skal samme rute klatres en gang til, av samme person eller av en annen. Grepene som ble brukt i runde en vil lyse i runde to. En-to spillere.

Lyd-memory

Dette er lyd-lotto. Grepene som lyser lager en lyd når de berøres. To og to grep har samme lyd. Finn alle lydparene på så kort tid som mulig. Spillet passer for en eller flere spillere.

Fange ballonger

Dette er nesten samme spill som Eggerøre. Forskjellen er at det er ballonger som stiger oppover. Her skal du fange ballongene før de forsvinner over klatreveggen. Ved å berøre lysende grep fanger du dem. Om tre ballonger forsvinner til værs er spillet over. Spillet passer for to eller flere spillere.