Isolering
Isolering
Isolering er å bruke materialer som er dårlige til å overføre energi og dermed gode til å holde på varmen eller kulden, i for eksempel bygg, klær og mat.

Varme overføres på tre måter; konduksjon (ledning), konveksjon (borttransport) og stråling. Konduksjon innebærer at varme ledes gjennom fysisk kontakt helt til det er termodynamisk likevekt mellom de to objektene. Konveksjon betyr at det er et bevegelig stoff med en annen temperatur rundt et objekt, som en væske eller en gass, som flytter på seg slik at det ikke blir termodynamisk likevekt. For eksempel stiger varm luft og ny kald luft strømmer til. Den tredje måten, stråling, betyr at varme avgis i form av infrarød stråling, og krever ikke et medium for å forflytte seg.

Til varmeisolering bruker man ofte materialer med lav varmeledningsevne. Totalt vakuum stopper konduksjon og konveksjon, men stopper ikke stråling. Derfor er termosflasker ofte belagt med materialer som speiler tilbake strålingen.

Luft er også en bra isolator, men med store luftlommer blir det problemer med konveksjon, og derfor deles gjerne luftlommene opp i mindre rom eller tilsettes andre materialer som stopper rask forflytning av luft, som mineralull.

Se også