Iskrystaller
Iskrystaller
Iskrystaller oppstår når vanndampen i lufta går direkte over til is og de faste vannmolekylene danner fine mønstre.

nøkrystaller er vann som fryser til partikler høyt oppe i atmosfæren. Men om et tynt vannlag eller vanndamp fryser nær bakken, på vinduer, planter eller andre overflater, kalles det iskrystaller, eller på dagligspråket rim. Krystallstrukturene som dannes er de samme, men fordi plassen ofte er mer begrenset blir ofte krystallene mer komplekse.

Vanndampmolekylene slår seg lettest ned på spisse gjenstander, gresstrå, kvister etc. På jevne flater er det litt vanskeligere å få rimet til å dannes. Når først en liten iskrystall har dannet seg på en kvist, vil denne krystallen tiltrekke seg flere vanndampmolekyler og krystallen vokser, ofte i fine mønstre.

Vi kan se det når det dannes isroser på innsiden av vindusruter. Når det snør vil en snøpartikkel ofte være sammensatt av små sekskantete krystaller. Temperatur- og fuktighetsforholdene i atmosfæren har betydning for hvordan snøkrystallene dannes og hvordan de blir seende ut.

Se også