Hjerteraten
Hjerteraten
Hjerterate er antall hjerteslag per time, som oftest oppgitt som hjerteslag per minutt (bmp). Hjerteraten hos et individ varierer ettersom behovet for å ta opp oksygen og skille ut karbondioksid varierer i forhold til fysisk aktivitet, søvn og sykdom

På denne installasjonen kan du høre hvor raskt et menneskehjerte banker og sammenligne mennesket med andre dyr. Hjertets bankefart henger sammen med størrelsen på dyret, aktiviteten til dyret og livslengden til dyret. Små dyr som beveger seg hurtig har et hjerte som banker mye raskere enn et stort dyr som (i forhold til sin egen størrelse) beveger seg langsomt.

Hjertet til en blåhval veier 500 kg og skal pumpe 7500 liter rundt i kroppen. Til sammenligning har en voksen mann 4 liter blod. Menneskehjertet slår 72 slag i minuttet mens blåhvalens hjerte bare slår 6 ganger i minuttet. I motsatt ende av skalaen finner vi små fugler som kanarifuglen, hjertet dens slår 17 ganger i sekundet dvs. 1020 slag i minuttet!

Se også