Stø på hånden
Stø på hånden
Alle bevegelser vi gjør med kroppen vår kalles motorikk. Den såkalte finmotorikken handler om øye-hånd og øye–fot koordinasjon, det vi si styring av bevegelser i hånden og foten ut fra det vi oppfatter gjennom synssansen.

Det finnes 6 koordinative egenskaper: Balanse, rytme, reaksjonsevne, rom-orientering, øye-hånd koordinasjon og øye-fot koordinasjon, samt tilpasset kraftinnsats og spenningsnivå. Alle bevegelser vi gjør med kroppen vår kalles motorikk. Den såkalte finmotorikken handler om øye-hånd og øye–fot koordinasjon – styring av bevegelser i hånden og foten ut fra det vi oppfatter gjennom synssansen.

God øye-hånd/øye-fot koordinasjon er avhengig av flere andre koordinative egenskaper som romorientering og tilpasset kraft. I tillegg skjer det en utvikling i de tidlige barneårene, særlig med håndens grep – slik at de finmotoriske bevegelsene blir mer presise, som f. eks. å håndtere spiseredskaper, blyant, kaste og ta i mot ball osv. som er svært presise bevegelser med ulike redskaper.

Se også