Fremtiden er elektrisk
Fremtiden er elektrisk
Strøm kan ikke lagres, men må produseres samtidig med at den skal brukes. I Norge er det Statnett som har oppgaven med å koordinere produksjon og forbruk, slik at det til enhver tid er balanse.

På denne installasjonen kan du lære litt mer om kraftsystemet i Norge, som driftes av Statnett.

Strømmen skal frem. 7 dager i uken, 24 timer i døgnet, 60 minutter hver time og 60 sekunder hvert minutt. Fordi samfunnet er avhengig av strøm til så mange funksjoner, kan Statnett aldri ta pause fra jobben med å koordinere driften av hele det norske kraftsystemet. Det må være i balanse. Alltid.

Det er kjøperne og selgerne i kraftmarkedet som ved sine handler gjør "grovjobben" med å oppnå balanse. I markedet for krafthandel for neste dag, avtaler kjøpere og selgere hvor mye kraft som vil bli produsert og brukt time for time dagen etter. Men de treffer som regel ikke helt presist; det kan bli litt varmere eller litt kaldere, en maskin kan stoppe etc. Det er da Statnett sin jobb å sørge for den endelige balansen ved å be kraftprodusenter endre sin produksjon eller store forbrukere med spesielle avtaler om å redusere sitt forbruk.

Strømmen skal fraktes fra de områdene der den produseres til de områdene den forbrukes. Det må produseres akkurat så mye som det forbrukes, og transporten gjennom ledningsnettet må være innenfor de fysiske begrensningene ledningsnettet har. Kraftmarkedet sørger for at den rimeligste kraftproduksjonen produserer først, og det konkurransebaserte markedet gjør at enhver forbruker kan kjøpe fra hvilken som helst selger eller produsent. Statnett sørger for at dette skjer innen de fysiske grensene til kraftsystemet.

Det store, sammenhengende systemet av kraftverk, ledninger, transformatorstasjoner og forbruk må alltid være koordinert, slik at forbrukerne får en sikker forsyning av strøm. Ohms lov og andre naturgitte lover legger rammene for dette, og Statnetts jobb er å sørge for den nødvendige balansen slik at strømmen kan komme frem.