Bølgefjær
Bølgefjær
Når man setter en lang bevegelig ting i bevegelse vil energien fare gjennom materialet i en bølgebevegelse. Dette er noe man lett kan se på for eksempel et hoppetau, fluesnøre eller i et utstrakt trappetroll.

Gi vårt king-size trapperoll en rask bevegelse ved å snu fort på det gule hjulet. Hvordan forflytter bevegelsen seg? Hva skjer når bevegelsen kommer til enden?