Bernoulliblåse
Bernoulliblåse
Her kan du holde en ball svevende i løse luften ved hjelp av en luftstrøm. Prøv om du kan føre ballen gjennom ringene uten å berøre den. Dette er ikke bare et morsomt fenomen – for eksempel er vanlige rutefly helt avhengige av Bernoullis prinsipp for å kunne fly i lave hastigheter (ta av og lande).

Bernoulli var en vitenskapsmann som levde for ca 300 år siden. Han var den første som beskrev at luft som beveger seg fort ser ut til å utøve et lavere trykk på omgivelsene enn luft som står stille eller beveger seg sakte. Dette kalles Bernoullis prinsipp og kan forklare den nesten magiske effekten av den flygende ballen i en Bernoulliblåse.

Farten på luftstrømmen ut av blåseren avtar gradvis. Dette betyr at trykket er lavest nær munnstykket. En ball i denne luftstrømmen utsettes derfor for to krefter:

  1. Det mekaniske trykket av luft i høy hastighet på siden nærmest munnstykket skyver ballen vekk fra blåseren (fenomenet kalles impuls).
  2. Det høyere luftrykket på den andre siden av ballen (der farten på luften er lavest) presser ballen tilbake mot munnstykket.

Et eller annet sted i luftstrømmen er disse kreftene like store og her blir ballen liggende å “sveve“ i luften. Prøv gjerne dette hjemme med en ping-pong ball og hårføner.

Denne effekten er også grunnen til at man kan få en fotball til å skru!

Se også