Livet i Arktis
Livet i Arktis
Økosystemet i Barentshavet er en arktisk marin næringskjede. Lytt på fakta om alt som lever i Arktis.

Næringskjeden starter med fotosyntetiserende planteplankton, som er de minste organismene i havet. Så følger dyr som spiser plantemateriale mens leddet over der består av kjøttetere. Næringskjedene i Arktis er korte, og har få ledd fra planteplankton nederst i næringskjeden til isbjørnen på toppen. Livet i Arktis er spesialtilpasset det tøffe klimaet og de ulike artene er derfor tallrike. Men systemet er sårbart for forandringer som skyldes klimaendringer, miljøgifter og menneskelig aktivitet. Noen arter kan få problemer med å overleve mens andre vil klare seg godt. Dette vil sannsynligvis føre til endringer i det arktiske økosystemet, der noen arter forsvinner helt mens andre blir mer dominerende.

Se også