Albedo
Albedo
Albedo er et mål på refleksjonen til en flate eller et legeme. Det er forholdet mellom reflektert elektromagnetisk stråling og den innkommende stråling. Forholdet representeres vanligvis fra 0% til 100%, eller fra 0 til 1, og er viktig i klimatologi og astronomi.

Sett på avstand har ei havflate og de fleste skoger lav albedo, mens ørkenområder har høy albedo. Menneskelig aktivitet har endra albedoen (skoghogst og jordbruk) forskjellige steder på Jorda. Men det er vanskelig å måle effekten av dette på global skala, og om den lokalt endra albedoen har påvirket den globale oppvarminga.

Dersom et snødekket område blir oppvarmet og snøen smelter, så øker albedoen og mer sollys blir absorbert. Dette fører så til at temperaturen øker. Om det snør vil det oppstå en økt avkjøling fordi mer solinnstråling blir reflektert. Om et snødekket område smelter, vil albedoen bli lavere og dette øker snøsmeltinga (positiv tilbakekobling). Dette er årsaken til at global oppvarming kan øke temperaturen ytterligere i polare og andre snødekkede områder.

  • Nysnø 90 %
  • Antarktis 80 %
  • Landområder 10 - 40 %
  • Gjennomsnitt for hele jorda 30 %
  • Trekull 4 %
  • Skyggen i dype huler 0 %

Se også