3D-veggen
Far og barn leker med 3d-veggen.
Et digitalt bilde er bygget opp av en mengde bildepunkter, kalt piksler.

En piksel har bare en fargetone og er den minste enheten i et digitalt bilde. Et bilde med mange piksler oppfattes som skarpt, mens et med få piksler oppfattes som grovkornet. Men selv lite detaljerte bilder klarer vi å tolke, fordi hjernen er spesialist på å gjenkjenne mønstre.

På denne installasjonen kan du lage grovkornede pixelerte bilder av deg selv. Disse oppfatter hjernen som reelle bilder på grunn av lys/skygge-effekten, selv om alle pikslene har samme farge.

Se også