Nordlys
Nordlyshimmel
Nordlys er et velkjent fenomen på den nordnorske vinterhimmelen. Det trenger verken å være kaldt eller mørkt for at det skal være nordlys. Men, for at vi skal se nordlyset må det være mørkt og klarvær, og da er det gjerne kaldt også.

Aurora Borealis er det internasjonale navnet på nordlys. Det betyr "morgenrøden i nord". Nordlyset kommer fra en sone høyt over jordoverflaten, og kan sees om natten i polare strøk. Fenomenet oppstår når energirike partikler fra solen skytes inn i atmosfæren, ledet av jordens eget magnetfelt. Partiklene treffer luftmolekylene, som hovedsakelig består av oksygen og nitrogen, og mellom 100 og 300 kilometer fra jorden blir noe av kollisjonsenergien sendt ut som lys.

Hvordan oppstår nordlys?

Sola sender ut en strøm av elektrisk ladde partikler (elektroner, protoner og heliumkjerner). Denne strømmen kalles solvind. De ladde partiklene som kommer mot jorden blir påvirket av jordas magnetfelt. Jordas magnetfelt styrer partiklene mot et ovalformet område omkring hver av de magnetiske polene. Solvindpartiklene kolliderer her med luftmolekyler i den øvre atmosfæren. Nordlys forekommer aldri i høyder under 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer. Gjennomsnittet for nordlys med maksimal intensitet er 110-200 kilometer.