Hva gjør vi med framtidens plattformer?
Hva med en skole til havs? Eller kanskje en vindmølleplattform? Hjelp oss å finne ut hva vi kan bruke pensjonerte oljeplattformer til. I høst kan du løse denne utfordringen med LEGO på Nordnorsk vitensenter!

Gamle oljeplattformer har tidligere blitt dumpet når de blir for gamle og settes ut av drift. I nyere tid, og av miljøhensyn, er planen å utnytte «pensjonerte» plattformer best mulig. Men hvordan skal vi få til det? Fra 3. oktober til 15. november inviteres barn og unge i hele Norge til å komme opp med gode ideer for Fremtidens plattformer og presentere dem i LEGO.

Nordnorsk vitensenter og Equinor Morgendagens helter inviterer til kreativ LEGO-bygging, for å vise hvordan plattformene kan benyttes i framtiden. Hvordan kan plattformene løse framtidens utfordringer? Kan plattformene bli til skoler, fotosyntese-drivhus eller plastoppsamlere? Her finnes ingen begrensninger.

Hver dag skannes utvalgte plattformkreasjoner og legges ut i vår digitale verden på morgendagenshelter.no