Disseksjonsbordet
3D-skann av menneskekroppen
Gjennom å skanne en mengde bilder kan vi lage 3D-bilder av det som er inne i en kropp eller et dyr. På denne måten kan vi utforske menneskets anatomi slik som bare forskere har kunnet gjøre tidligere.

Du kjenner sikkert til at leger bruker røntgen, ultralyd, MR, CT og PET for å undersøke kroppen. Metodene er litt ulike, og brukes til ulike undersøkelser.

Vårt virtuelle visualiseringsbord viser hvordan disse metodene kan brukes til å lage 3D-bilder av kroppen. Her kan du være kirurg og lage tverrsnitt og lengdesnitt av menneskekroppen og andre dyr. Du kan dreie rundt på kroppen og se hvordan den ser ut innvendig fra ulike vinkler.

Se hvordan kroppen ditt er bygd opp med hud, skjelett, muskler og blodsystem. Tilsvarende visualiseringsbord blir brukt av kirurger i forkant av kompliserte operasjoner. Kirurgen kan da studere pasienten i detalj og planlegge operasjonen.