Deler av 1
Klosser som viser brøkdeler av en hel.
En brøk er forholdet mellom del og helhet. Tallet over streken i en brøk (telleren) forteller hvor mange like deler vi har. Streken heter brøkstrek. Tallet under brøkstreken i en brøk (nevneren) forteller hvor mange like deler det finnes i alt.

En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren må være forskjellig fra null. Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall.

Noen tall kan ikke skrives helt nøyaktig som desimaltall, så en brøk kan være nyttig hvis man ønsker å beregne noe helt nøyaktig.