Balansebom
Bom til å balansere på.
Balansesansen er en sans som forteller dyr og mennesker hvilken stilling kroppen har i forhold til tyngdekraften. På den måten kan kroppen holdes oppreist når en står, går eller løper. Sansen er avhengig av flere organer: labyrinten i det indre øret, øynene, føleceller i musklene, og følelsen i huden.

Balansesansen blir utfylt av den kinestetiske sansen som forteller individer hvordan kropp og lemmer befinner seg i forhold til hverandre. Denne sansen blir brukt dersom en kommer ut av balanse, men også dersom en beveger seg i mørke. Proprioseptoriske nervesentra registrerer fortløpende enhver bevegelse som skjer, slik at hjernen kan danne seg et bilde av dette.

En vanlig enkel test for å undersøke dette er å lukke øynene og ta på nesetippen, mens balanse testes ved at en står på en fot av gangen.

Et studie ledet av forskerne Tracy og Ross Alloway har funnet ut at man trener hjernen og kroppen samtidig ved å utføre fysisk aktivitet som krever tankevirksomhet. Studien hevder at ved å klatre i et tre eller balansere på en bom vil man bare etter et par timer øke arbeidsminnet. Arbeidsminne kan beskrives som evnen til å huske aktuell informasjon over en kort tidsperiode, og å bearbeide denne informasjonen mens man utfører mentale oppgaver.

Undersøkelsen ble innledet ved å teste arbeidsminnet til en testgruppe bestående av voksne i alderen 18 til 59 år. Deretter ble de satt i fysisk aktivitet, blant annet å klatre i trær, gå på en 7,5 cm bred balansebom og løpe barbeint og komme seg over og under hinder samtidig som de bar på vekter. Etter kun to timers trening ble deltakernes arbeidsminne testet på nytt, og forskerne fant da at de hadde fått en økning på hele 50 prosent.

Ross G. Alloway, Tracy Packiam Alloway. THE WORKING MEMORY BENEFITS OF PROPRIOCEPTIVELY DEMANDING TRAINING: A PILOT STUDY1,2. Perceptual and Motor Skills, 2015; 120 (3): 766 DOI: 10.2466/22.PMS.120v18x1