Utvidet avtale med Tromsøskolene
Tromsø kommune har utvidet avtalen med Nordnorsk vitensenter for å sikre gratis besøk for alle elever på 1. til 10. trinn i Tromsø.

Så langt dette skoleåret har elever på 2. 4. og 6. trinn samt hele ungdomstrinnet fått gratis besøk på Vitensenteret for å delta på et våre undervisningsprogram. Denne avtalen er utvidet slik at alle elevene fra 1. til 10. nå får denne muligheten. Foreløpig gjelder denne avtalen ut 2018, slik at tilbudet kan benyttes umiddelbart, og til høsten neste skoleår.

Skolene kan velge fritt blant alle undervisningsprogrammene på Vitensenteret, men må besørge for egen transport. For en oversikt over det pedagogiske tilbudet vennligst se våre sider for: