Arctic Frontiers - Science for Schools
Samarbeidsprosjekt med UiT, Polaria, Framsenteret, APECS (Association of Polar Early Career Scientists), Arctic Frontiers og Nordnorsk vitensenter.

Meld på din skole i dag!

Påmelding her.

Arctic Frontiers

Internasjonal konferanse med fokus på bærekraftig utvikling i Arktis
Hvert år i januar møtes rundt 1400 representanter fra hele verden innen forskning, næringsliv og politikk i den arktiske hovedstaden Tromsø for å diskutere problemstillinger rundt utviklingen i nordområdene. Konferansen i januar 2023 vil bli den femtende siden oppstarten i 2007.

Link til hovedsiden for konferansen: http://www.arcticfrontiers.com/

Science in school

En sidekonferanse av Arctic Frontiers for 10.trinn i Tromsø.
Arctic Frontiers, APECS (Assosiation of Polar Early Scientists), UiT Norges arktiske universitet, Polaria, Framsenteret og Nordnorsk vitensenter arrangerer en sidekonferanse for ungdomsskolene i Tromsø. Hvert år deltar om lag 550 elever fra Tromsø.

Formålet med konferansen er å synliggjøre den spennende og viktige forskningen som foregår i den arktiske regionen, og vise ungdommene hvor variert og spennende det er å jobbe som forsker. I tillegg ønsker vi å skape en arena der ungdom får jobbe med sine egne forskningsprosjekter og dermed være en del av det viktige arbeidet som skjer i egen region. Her får elevene muligheten til å se hvordan forskere jobber med de temaene vi leser om i lærebøkene, og de får lokalt forankrede eksempler på anvendelse av kunnskaper og lokal forskning.

Arctic Frontiers Science for School er et prosjekt som glir godt sammen med Kunnskapsløftet 2020. Arbeidet med prosjektet dekker i stor grad de overordnede delene; Respekt for naturen og miljøbevissthet, og demokrati og medvirkning, og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av fire hoveddeler:

  • Forberedelser
  • En inspirasjonsdag i slutten av oktober
  • Arbeid på skolen med utarbeiding av innhold til poster og produksjon av poster
  • Arctic Frontiers - Science in School, foredrag og posterutstilling, uke 4 2023

Hovedmålet med prosjektet er at elevene etter inspirasjonsdagen skal velge seg en problemstilling de skal jobbe med i grupper. Arbeidet skal ende i en vitenskapelig poster. De beste posterne fra hver skole/klasse leveres til Vitensenteret og er med i en posterkonkurranse i forbindelse med Arctic Frontiers i januar 2023. Postere til konkurransen må være på engelsk, og elevene må være forberedt på å forsvare posterne overfor en jury på engelsk.

Prosjektet kan gjennomføres som et rent naturfagsprosjekt med engelsk som støttefag, eller det kan gjøres som et stort, tverrfaglig prosjekt.