Den samiske stjernehimmelen

Teksten på denne siden baserer seg i all hovedsak på følgende artikler:
Noen samiske stjernebilder: et jaktfolks forestillinger om stjernehimmelen av Jelena Sergejeva, utgitt i Almanakk for Norge, 2001 av Universitetet i Oslo og Gyldendal
Ikke en stjerne tapt - Den samiske stjernehimmel av Sara Gaup Vars, Astronomi nr 4/2001, utgitt av Norsk Astronomisk Selskap

De aller fleste navn på stjernebildene kommer fra en muntlig fortellertradisjon i det gamle Hellas eller enda lengre tilbake. Den norrøne fortellertradisjonen knyttet til stjernehimmelen er gått tapt, men den samiske tradisjonen lever fortsatt.

I den samiske tradisjonen finner vi stjernehimmelen presentert som en stor jaktscene hvor flere jegere jakter på det gjeveste byttet, en stor elg- eller reinokse. Detaljene varierer litt fra sted til sted slik det ofte gjør med muntlige tradisjoner. Jakten på stjernehimmelen har foregått i uminnelige tider, aldri har noen lyktes i å nedlegge reinoksen. Hvis det noen gang skulle skje, vil verden gå under. De samiske fortellingene beskriver hvordan himmeljakta starter på kvelden og hvordan de ulike aktørene kommer fram og forsvinner. Hvis man følger fortellingene på himmelen i løpet av natta, eller med et stjernehjul, ser man at fortellingene beskriver hvordan stjernene beveger seg over himmelen.

I den store jaktscenen på stjernehimmelen finner vi:

bilde

Sarvvis

Litt avhengig av hvem man snakker med, ses dette som en elg- eller reinokse. Stjernebildet strekker seg fra Kusken som er kroppen og opp til og noen ganger forbi Kassiopeia som er hornene til reinen. I løpet av natta beveger Sarvvis seg rundt på himmelen mens den beiter.

Fávdna

Fávdna er en jeger som følger etter Sarvvis i håp om å få skutt den. Fávdna er stjerna Arkturus, som kommer til syne i vest i skumringa på høsten fram til jul.

bilde

Fávnnadávgi

En jeger må ha et våpen, og ett av samenes jaktvåpen i tidligere tider var buen. Buen til Fávdna, Fávnnadávgi er buen i Karlsvogna og noen stjerner under og står klar til jakta skal begynne. Buen i Karlsvogna kalles også Dávggát, buene.

Boares Áhkku

Boares Áhkku er en gammel kone med to hunder som hjelper til i jakten på Sarvvis. Hun og hundene befinner seg nedenfor Sarvvis i Pleiadene

Fávnna gilvoolmmái

Fávdna har en konkurrent Fávnna gilvoolmmái. Han er stjerna Altair i Ørna nederst i Skumringstrekanten. Han kommer til syne i sør i skumringa på høsten samtidig som Fávdna kommer til syne i vest. De to går ned omtrent samtidig.

bilde

Boahji

Boahji er også en jeger, Polstjerna, med bue i Lille Bjørn. Han er for høyt oppe til å få godt sikte på Sarvvis, men er likevel på utkikk. Polstjerna er også kalt Boahjenávli, nordnaglen som holder himmelen oppe.

Gállábártnit

Gállábártnit er sønnene til den gamle gubben. De er vidgjetne jegere som oppfant skiene og jakter på Sarvvis. De er i Orions belte, og har med seg jaktutstyr, som Bismarra/Bismmarnásttit, bismervekta som er stjernene Betelgeuse og Bellatrix, og en kniv, et spyd og en gryte som er tre stjerner nedenfor beltet

Gállá

Gállá, gubben, eller Boares Gállá, gamlegubben, er stjerna Sirius og far til Gállábártnit. Han kommer fram for å se hvordan det går med jakten til sønnene.

Čuoiggit

Čuoiggit er to skiløpere som prøver å skremme Sarvvis mot Fávdna. Skiløperne er stjernene Castor og Pollux i Tvillingene. Disse kalles også Čuoiggaheaddjit.

bilde

Oversikt over hvordan alle er plassert på stjernehimmelen. Hvis du klikker på bildet til høyre, får du opp et stjernehjul med den nordsamiske stjernehimmelen